Sociální pracovník roku 2020 – formulář pro nominace

Máme tu třetí ročník ocenění Gratias.

Proto neváhejte a nominujte své kolegy, nadřízené, podřízené, kamarády, známé, přátele či rodinné příslušníky.

Formulář pro nominace naleznete ZDE.

V případě jakýkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Veroniku Marešovou: veronika.maresova1@mpsv.cz, tel. č.:+420 778 475 265.

Tato aktivita je pořádána v rámci projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003751, financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Sdělené informace a osobní údaje slouží pouze pro potřeby projektu a nebudou zařazeny do žádné databáze. Projekt se zavazuje chránit údaje o nominovaných i nominantech v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnější informace o ochraně a zpracování osobních údajů naleznete zde: https://www.mpsv.cz/files/clanky/33813/Informace_o_zpracovani_osobnich_udaju_-_WEB_MPSV.pdf.