Přihlašovací formulář – konference

!!!!! PŘIHLAŠOVÁNÍ BYLO UKONČENO !!!!!

Vážené sociální pracovnice, vážení sociální pracovníci,

ceníme si Vašeho zájmu o účast na další akci projektu MPSV "Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II".

Konference s tématem „Prestiž, profesionalita a vědeckost české sociální práce“ proběhne v Praze 19. a 20. března 2019 (místo konání bude upřesněno).

Konference je pořádána ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a je určena pro 200 sociálních pracovníků aktuálně vykonávajících sociální práci na celém území České republiky, včetně Prahy.
Jedná se o dvoudenní akci, kdy první den proběhne předávání ocenění Gratias vybraným sociálním pracovníkům a dále zazní přednášky na témata historie oboru sociální práce, vzdělání, role profesní organizace atd. V odpoledním bloku se uskuteční panelové diskuse.
Druhý den proběhne ve stejném duchu, dopolední část bude věnována přednáškám na témata prestiž české sociální práce, kompetence sociálního pracovníka pohledem praxe, profesionalita v sociální práci atd. V Odpolední části se uskuteční diskusní panely.

Pro získání osvědčení a proplacení cestovného je nezbytná účast po celou dobu trvání akce.

Vyplněním tohoto formuláře budete zařazen/a do výběru účastníků na Konferenci.

Zároveň si Vás dovolujeme informovat, že účastníkům bude hrazeno celodenní stravné, ubytování (pokud tuto možnost vyberou v následujícím formuláři) a cestovní náklady (Vztahuje se i na použití k přepravě vlastního motorového vozidla na místo konání akce, kdy lze proplatit cestovní náklady nejvýše v ceně jízdenky ve 2. třídě vlaku nebo na autobus, vždy pro nejkratší spoj z místa bydliště do místa konání pořádané akce, nelze proplatit jízdenky 1. třídou).

Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity, nejpozději však do 27. ledna 2019. Potvrzení o tom, zda jste byl/a či nebyl/a vybrán/a obdržíte na Vámi uvedený e-mail nejpozději do 10. února 2019.

Bližší informace o konferenci naleznete ZDE.

Pole označená * jsou povinná.


Neziskový sektorVeřejný sektorPodnikatelský sektorStandardní (masová)VegetariánskáBezlepková


AnoNeAnoNe


Děkujeme za Váš zájem účastnit se Konference ke Světovému dni sociální práce. Účast na této jednodenní akci je bezplatná (zahrnutá strava, cestovní náklady, ubytování v případě objednání v poslední otázce tohoto dotazníku).

V případě jakýkoliv dotazů se obracejte na Sandru Ulrychovou: sandra.ulrychova@mpsv.cz, tel. č.:+420 778 475 265.
Tato akce je pořádána v rámci projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003751, financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Sdělené informace a osobní údaje slouží pouze pro potřeby projektu a nebudou zařazeny do žádné databáze. Projekt se zavazuje chránit údaje o účastnících v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnější informace o ochraně a zpracování osobních údajů naleznete zde: Základní zásady zpracování a ochrany osobních údajů MPSV.