Pozvánka na I. workshop

!!!!! PŘIHLAŠOVÁNÍ BYLO UKONČENO !!!!!

Vážené sociální pracovnice, vážení sociální pracovníci,

ceníme si Vašeho zájmu o účast na další akci projektu MPSV "Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II".

I. workshop s tématem „Zvládání obtížných situací a způsoby sebepéče sociálních pracovníků“ proběhne v Jihlavě 4. a 5. června 2019 (místo konání bude upřesněno).

Workshop je dvoudenní a je určen pro 50 sociálních pracovníků aktuálně vykonávajících sociální práci na celém území České republiky, včetně Prahy.
Workshop bude rozdělen na dvě části – dopolední teoretickou a odpolední praktickou. Účastníci workshopu budou nejprve seznámeni s teoretickým výkladem k tématu a ve druhé části bude konkrétně představeno praktické využití těchto poznatků a započne interaktivní část pro předávání zkušeností.

Účastníci workshopu se rozdělí do čtyř skupin (2x12 a 2x13 účastníků) a bude následovat praktická část workshopu, ve které budou facilitátoři aktivně a interaktivně zapojovat účastníky do diskuse. Při práci ve skupinách budou využity metody skupinových myšlenkových map, brainstormingu, společných debat a diskusí, výměna zkušeností formou skupinového flipchartu aj.

Účast na workshopu je nutná v celém rozsahu, při dřívějším odchodu není možné vydat osvědčení o účasti!

Vyplněním tohoto formuláře budete zařazen/a do výběru účastníků na workshop.

Zároveň si Vás dovolujeme informovat, že účastníkům bude hrazeno celodenní stravné, ubytování (pokud tuto možnost vyberou v následujícím formuláři) a cestovní náklady (Vztahuje se i na použití k přepravě vlastního motorového vozidla na místo konání akce, kdy lze proplatit cestovní náklady nejvýše v ceně jízdenky ve 2. třídě vlaku nebo na autobus, vždy pro nejkratší spoj z místa bydliště do místa konání pořádané akce, nelze proplatit jízdenky 1. třídou).

Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity, nejpozději však do 25. dubna 2019. Potvrzení o tom, zda jste byl/a či nebyl/a vybrán/a obdržíte na Vámi uvedený e-mail nejpozději do 10. května 2019.


Pole označená * jsou povinná.


Neziskový sektorVeřejný sektorPodnikatelský sektorStandardní (masová)VegetariánskáBezlepková


AnoNeAnoNe


Děkujeme za Váš zájem účastnit se I. workshopu. Účast na této dvoudení akci je bezplatná (zahrnutá strava, cestovní náklady, ubytování v případě objednání v poslední otázce tohoto dotazníku).

V případě jakýkoliv dotazů se obracejte na Bc. Kristýnu Dubinovou: kristyna.dubinova@mpsv.cz, tel. č.:+420 770 147 925.
Tato akce je pořádána v rámci projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003751, financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Sdělené informace a osobní údaje slouží pouze pro potřeby projektu a nebudou zařazeny do žádné databáze. Projekt se zavazuje chránit údaje o účastnících v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnější informace o ochraně a zpracování osobních údajů naleznete zde: Základní zásady zpracování a ochrany osobních údajů MPSV.