Pozvánka na podzimní školu sociální práce

Dovolujeme si Vás pozvat na pětidenní konferenci „Podzimní škola sociální práce“, která se uskuteční v termínu od 11. – 15. 9. 2017 v Hotelu Skalský dvůr.

Tato akce si klade za cíl rozšířit Vaše odborné kompetence a aktivně Vás zapojit do procesu tvorby podkladů pro koncepční a legislativní činnost MPSV v oblasti sociální práce v následujících tématech:
• Profesní identita a profesní růst sociálních pracovníků
• Kvalita a efektivita výkonu sociální práce
• Supervize v sociální práci
• Seberozvojové aktivity sociálních pracovníků

Podzimní škola bude členěna na dopolední teoretickou a odpolední praktickou část. Podzimní škola je určena pro 100 sociálních pracovnic a sociálních pracovníků z celé České republiky, kteří splňují odbornou způsobilost podle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a v současné době vykonávají povolání sociálního pracovníka – vyplněním přihlášky tuto podmínku stvrzujete.

Přihlásit se můžete prostřednictvím tohoto elektronického formuláře (odkaz naleznete i v pozvánce). Součástí přihlášení je i sepsání krátkého motivačního dopisu, proč se chcete zúčastnit a jaká máte od školy očekávání. Příjem přihlášek bude ukončen nejpozději 18. 8. 2017. Účast na Podzimní škole není zpoplatněna.

Ubytování, celodenní strava a cestovné je po celou dobu akce plně hrazeno z projektu. Nabízíme také možnost ubytování v hotelu již o den dříve, tj. 10. 9. 2017. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování 40 hodin aktivního zapojení v projektu.

V případě jakýchkoli dotazů se prosím kontaktujte:
– Bc. Petra Nebeská – petra.nebeska@mpsv.cz; mob.: 778 728 923
– Mgr. Soňa Kocandová – sona.kocandova@mpsv.cz; mob.: 778 475 265

Děkujeme a těšíme se na společné setkání
Váš tým Profíků II