Odborný seminář II.

Přihlašování bylo UKONČENO !!!
Vážené sociální pracovnice, vážení sociální pracovníci,

ceníme si Vašeho zájmu o účast na další akci projektu MPSV "Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II".

Odborný seminář „Lidská důstojnost, etika a etická dilemata v sociální práci“ proběhne v Českých Budějovicích
29. listopadu 2018.

Seminář je určený pro 50 sociálních pracovníků aktuálně vykonávajících sociální práci na celém území České republiky, včetně Prahy. Účastník/účastnice bude v dopoledním bloku nejprve seznámen/á s teoretickým výkladem k tématu a ve druhé části – odpoledním bloku bude konkrétně představeno praktické využití těchto poznatků a započne interaktivní část pro předávání zkušeností.
Seminář nabízí základní orientaci v dané problematice a předkládá paletu použitelných nástrojů pro praktická řešení. Žádný člověk není imunní vůči předsudkům. Je však nezbytné umět s nimi správně pracovat. Obsahem semináře budou i konkrétní praktické příklady, řešení modelových situací a práce s osobními zkušenostmi účastníků. Seminář nabízí teorii, diskusi i prostor k zamyšlení a rovněž praktická cvičení, která se dotýkají etických pravidel v nejrůznějších oblastech sociální práce tak, aby účastníci v rámci své profese do budoucna mohli předcházet etickým pochybením a zkvalitnit život klientům se sociálním znevýhodněním.

Vyplněním tohoto formuláře budete zařazen/a do výběru účastníků na Odborný seminář.

Zároveň si Vás dovolujeme informovat, že účastníkům bude hrazeno celodenní stravné a cestovní náklady.

Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity, nejpozději však do 2. listopadu 2018. Potvrzení o tom, zda jste byl/a či nebyl/a vybrán/a obdržíte na Vámi uvedený e-mail nejpozději do 9. listopadu 2018.

Bližší informace o semináři naleznete ZDE.

Pole označená * jsou povinná.


Neziskový sektorVeřejný sektorJiná
Standardní (masová)Vegetariánská


AnoNeDěkujeme za Váš zájem účastnit se Odborného semináře. Účast na této jednodenní akci je bezplatná (zahrnutá strava, cestovní náklady). V případě jakýkoliv dotazů se obracejte na Veroniku Nájemníkovou: veronika.najemnikova@mpsv.cz, tel. č.:+420 770 147 941.
Tato akce je pořádána v rámci projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003751, financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Sdělené informace a osobní údaje slouží pouze pro potřeby projektu a nebudou zařazeny do žádné databáze. Projekt se zavazuje chránit údaje o účastnících v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnější informace o ochraně a zpracování osobních údajů naleznete zde: Základní zásady zpracování a ochrany osobních údajů MPSV.