Ročník 2022

V. ročník ocenění GRATIAS

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE ROKU 2022

ZASÍLÁNÍ NOMINACÍ UKONČENO!

Vážené dámy, vážení pánové,

Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci projektu „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II“ opět vyhlašuje další ročník ocenění „Gratias“ pro sociální pracovníky/sociální pracovnice, kteří/které přispívají k rozvoji či dobrému jménu sociální práce v České republice. Název ocenění „Gratias“ v překladu symbolizuje poděkování sociálním pracovníkům/sociálním pracovnicím za jejich každodenní náročnou práci a přínos společnosti.

Pravidla:

  • Nominace může zasílat kdokoli, (rodinní příslušníci, přátelé, kolegové, nadřízení či podřízení zaměstnanci) do 15. srpna 2021.
  • Každý nominující může zaslat pouze jednu nominaci.
  • Nominovaný/nominovaná musí být zaměstnancem v zařízení, instituci, organizaci nebo jiném subjektu.
  • Zaslané nominace jsou anonymní, jména navrhovatelů nebudou zveřejněna ani sdělována.

Ocenění je udělováno ve všech oblastech působení sociálních pracovníků/sociálních pracovnic, které jsou rozděleny do následujících 5 okruhů:

  • veřejná správa (ministerstva, ÚP ČR, obecní a krajské úřady, uprchlická zařízení),
  • sociální služby,
  • zdravotnická zařízení,
  • vězeňství, školy a školská zařízení,
  • významný přínos v oblasti sociální práce.

Ve druhé fázi budou nominovaní osloveni s žádostí o vyjádření a poskytnutí doplňujících informací např. zaslání dalších relevantních dokumentů. Nominovaný také čestně prohlásí, že splňuje odbornou způsobilost podle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a v současné době vykonává pozici sociálního pracovníka. Po skončení termínu pro zasílání nominací, tajemník předá zaslané dokumenty hodnotící komisi, která rozhodne o oceněných. Hodnotící komise se skládá ze zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí a odborníků z oblasti sociálních služeb a sociální práce.

Své nominace můžete zasílat prostřednictvím formuláře ZDE.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na Vaše nominace.

Váš tým Profíků II