Ročník 2021

IV. ročník ocenění GRATIAS

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK ROKU 2021

Vážené dámy, vážení pánové,

Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci projektu „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II“ opět vyhlašuje další ročník soutěže Ocenění „Gratias“ pro sociální pracovníky, kteří se zasloužili o rozvoj či dobré jméno sociální práce v České republice. Název ocenění „Gratias“ v překladu symbolizuje poděkování sociálním pracovníkům za jejich každodenní obětavou práci a přínos společnosti.

  • Nominace může zasílat kdokoli, (rodinní příslušníci, přátelé, kolegové, nadřízení či podřízení zaměstnanci) 30. září 2020.
  • Každý nominující může zaslat pouze jednu nominaci.
  • Nominovaný musí být zaměstnancem v zařízení, instituci, organizaci nebo jiném subjektu.

Ocenění je udělováno ve všech oblastech působení sociálních pracovníků, které jsou rozděleny do následujících 4 okruhů. 5. kategorii navrhuje hodnotící komise a je věnována osobám, které se významnou měrou podílely na přínosu v oblasti sociální práce.

V první fázi procesu navrhovatel vyplní základní informace, jméno a příjmení nominujícího, jméno a příjmení nominovaného, kontakt na obě osoby, vztah nominujícího k nominovanému, důvody nominace a podrobnější popis těchto důvodů. Zaslané nominace jsou anonymní, jména navrhovatelů nebudou zveřejněna ani sdělována.

Ve druhé fázi budou nominovaní osloveni tajemníkem hodnotící komise s žádostí o vyplnění formuláře s doplňujícími otázkami a zasláním dalších relevantních dokumentů, např. životopis, osvědčení, kopie článku, fotografie apod. Nominovaný také čestně prohlásí, že splňuje odbornou způsobilost podle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a v současné době vykonává pozici sociálního pracovníka.

Po skončení termínu pro zasílání nominací, tajemník předá zaslané dokumenty hodnotící komisi, která rozhodne o vítězích. Hodnotící komise se skládá ze zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí a odborníků z oblasti sociálních služeb a sociální práce.

Vybraní sociální pracovníci budou oceněni na konferenci pořádané při příležitosti Světového dne sociální práce dne 16. března 2020. Ocenění bude podpořeno předáním plakety GRATIAS a písemným potvrzením o získání ocenění.

Své nominace můžete zasílat prostřednictvím formuláře ZDE.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na Vaše nominace.

Váš tým Profíků II