PhDr. Pavel Pěnkava – veřejná správa

Pavel Pěnkava v roce 2009 vystudoval magisterský obor Sociální pedagogika na Univerzitě Hradec Králové. O rok později vykonal státní rigorózní zkoušku na Univerzitě Karlově v Praze v oboru Sociální práce a v loňském roce ukončil na téže univerzitě doktorské studium v oboru Sociologie – sociální práce.

Již třináctým rokem je předsedou/místopředsedou Sekce sociálních kurátorů ve Společnosti sociálních pracovníků České republiky. Od roku 2012 je členem České kriminologické společnosti a od minulého roku je členem dozorčí rady a dobrovolníkem v České asociaci streetwork.

Nejvíce je hrdý na to, že se mu v určitých oblastech daří propojit klientskou a mimo klientskou (profesní) práci tak, aby se vzájemně zvyšovaly úrovně obou spolu související součástí sociální práce.

Proč si zvolil profesi sociálního pracovníka?

„Po dlouholetém onemocnění, které radikálně ovlivnilo můj život, jsem došel k závěru a přesvědčení, že chci pomáhat lidem v obtížných životních situacích.“

Navrhovatelka o něm uvedla:

„Svou práci s lidmi bez domova vykonává nesmírně obětavě a slidským a zároveň profesionálním a trpělivým přístupem. Neznám příliš lidí, kteří ve své práci dokáží dobře propojovat své profesní i osobní hodnoty, dovednosti, zkušenosti a zároveň i nadšení a zápal pro práci.“