PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. – významný přínos sociální práce

Po změně režimu v roce 1989 byla pozvána opět přednášet sociologii na FFUK v Praze. Zde iniciovala založení katedry sociální práce, kterou do roku 2000 vedla. Založila, vedla a podporovala Centrum a knihovnu Gender Studies v Praze.

Je členkou správní rady několika nadací: Nadace rozvoje občanské společnosti, Vize 97, Nadace Charty 77 – Konto Bariéry, Nadace VIA, dále je členkou redakční rady zahraničních i domácích odborných časopisů např. Listy, European Journal of Social Work, East Central Europe, Social Research.

V roce 1995 získala Jiřina Šiklová ocenění Žena Evropy za přínos integraci Evropy. V roce 1999 jí prezident Václav Havel udělil Medaili za zásluhy I.stupně. V únoru 2000 získala plaketu Alice Masarykové za zásluhy o rozvoj sociální práce v ČR. V roce 2005 a 2015 vydalo Československé dokumentační středisko, o. p. s., spolu s americkým novinářem a mecenášem Jimem H. Ottawayem Jr. k narozeninám Jiřině Šiklové dvojjazyčnou publikaci Kočka, která nikdy nespí.

Napsala mnoho odborných publikací, např. Omlouvám se za svou nepřítomnost: dopisy z Ruzyně 1981–1982; Vyhoštěná smrt; Matky po e-mailu; Dopisy vnučce …