Mgr. Karolína Vodičková, MBA. – veřejná správa

Karolína Vodičková vystudovala sociální práci na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Ministerstvem zdravotnictví České republiky jí byla přiznána odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání – adiktolog.

Za svůj největší úspěch považuje nastavené změny v bytové politice města Plzně, vytvoření a vedení týmu sociálních pracovníků věnujících se sociální práci ve spojení s bydlením. Díky projektu „Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni“, jehož je garantkou, se jí daří realizovat změny v bytové politice a zavádění inovací v sociální práci na obci spojené s bydlením.

Proč si zvolila profesi sociální pracovnice?

„Díky své původní profesi zdravotního laboranta jsem pracovala několik let na hemato-onkologickém oddělení, kde jsem si uvědomila, že bych raději byla více „užitečná“ a v kontaktu s lidmi, nikoliv zavřená vlaboratoři, diagnostikovala jejich onemocnění. Přemýšlela jsem o studiu psychologie a práva, tyto dvě profese velmi dobře kloubí profese sociálního pracovníka.“

Navrhovatel o ní uvedl:

„Velice si vážím práce, kterou paní Vodičková vykonává a kterou já bych rozhodně nezvládl. Je hodně zarputilá a pro klienty se vždy snaží udělat maximum. A tak mě často přesvědčí pro danou věc. Jsem přesvědčen, že ji tato práce baví a dělá ji opravdu svědomitě.“