Bc. Soňa Škvareninová, DiS. – sociální služby

Soňa Škvareninová získala titul diplomovaný specialista na Vyšší odborné škole Cheb v oboru Sociální práce. Poté vystudovala bakalářský obor Sociální práce na Vysoké škole Zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty v Příbrami a nyní zde studuje stejný obor v magisterském navazujícím programu.

Nejvíce je hrdá na organizaci, ve které pracuje. Lidé, kteří v ní pracují, mají obrovský zápal pro práci, kterou dělají a věří v její význam, je pyšná na to, že je součástí tohoto týmu. Je pyšná na to, že má práci, která ji učí skromnosti a respektu.

Proč si zvolila profesi sociální pracovnice?

„Vždy jsem byla ráda mezi lidmi, proto jsem začala pracovat na pozici pracovníka v sociálních službách v domově pro seniory. Pozici sociální pracovnice jsem později přijala proto, že jsem vnímala, že má práce už není jen o kontaktu s uživatelem sociální služby, ale že mohu ovlivnit i ostatní pečovatele, že důležitým partnerem jsou i rodiny klientů.“

Navrhovatelka o ní uvedla:

„Velice si vážím odborných i lidských schopností paní Škvareninové, která svou práci vykonává velmi dobře. Kromě své práce se podílí na osvětové činnosti, vyučuje na Vyšší odborné škole
v Chebu a dále se vzdělává, aby mohla nové poznatky přenést do praxe.“