Bc. Alena Rohlíková – zdravotnická zařízení

Alena Rohlíková vystudovala obor Zdravotně sociální péče na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice.

Ve své práci se zaměřuje zejména na sociální práci v perinatální paliativní péči, tzn. při úmrtí plodu/miminka od 24. týdne těhotenství, přes porod, až do 7 dnů po porodu. Poskytuje v takových případech rodičům i zdravotnickému personálu odborné poradenství a psychosociální podporu.

Nejvíce je hrdá na své schopnosti a dovednosti při zabezpečení pacienta, propouštěného z nemocnice do domácího prostředí, pečovatelskou službou a domácí zdravotní péčí. Také je pyšná na svou schopnost pacientovi a jeho rodině nabídnout čas k rozhovoru, protože ví, jak moc slovo léčí.

Proč si zvolila profesi sociální pracovnice?

„Velmi mne ovlivnila moje vlastní zkušenost s onkologickým onemocněním v dětském a pubertálním věku, už tehdy jsem se pro práci v pomáhající profesi rozhodla. Každý den je jiný a to mne na tom baví, stereotypy v tomhle zaměstnání neexistují. Jsem velmi emotivní člověk a do této práce emoce patří. Nelze ji dělat jinak než srdcem. Neměnila bych.“

Navrhovatelka o ní uvedla:

„S jejím nástupem do naší nemocnice přišlo “dobro a slunce” pro naše pacienty a jejich blízké. Alena je neuvěřitelně empatická a zapálená do své profese. Je to naše nejlepší “zdravsocka”, jak si sama říká.“