prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc. –Celoživotní přínos v oblasti sociální práce

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Na Filozofické fakultě přednášel teorii sociální politiky, sociální správu, úvod do práva a řízení regionální sociální politiky. Na Vysoké škole aplikovaného práva vPraze přednášel mezinárodní sociální politiku, teorii sociální politiky a terénní sociální práci. Pracoval na Mezinárodním úřadu práce vŽenevě a pod jeho jménem působil na projektech vJaponsku, Tanzanii, Turecku, Egyptě a Súdánu. Vroce 1989 byl jmenován prvním náměstkem federálního ministra práce a sociálních věcí.

Poté, co odešel do důchodu, založil konzultační firmu a jako její hlavní konzultant pracoval na projektech Světové banky, OECD a Evropské unie v17 evropských zemí. Později také působil na projektu Evropské unie vMakedonii. Vedl práce na projektech „Vědy a výzkumu“ pro MPSV ČR. Byl zakladatelem České společnosti pro pracovní právo a sociální zabezpečení a podílel se na vzniku katedry sociální práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Vroce 2000 mu Národní vzdělávací fond a Asociace SocioCarolinum udělila plaketu Alice Masarykové za jeho úsilí o rozvoj sociálního školství. Napsal řadu odborných knih nejen vČesku ale i vzahraničí, a do spousty dalších přispěl svými poznatky.

Ocenění bylo uděleno in memoriam. Cenu převzal syn profesora Tomeše Igor Tomeš, který ji následně věnoval Karlově Univerzitě.