PaedDr. Hana Mrňková – kategorie Celoživotní přínos v oblasti sociální práce

V roce 1987 vystudovala Učitelství II. stupně na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity. V roce 1981 absolvovala postgraduální studium na Právnické fakultě UK v Praze a začala se plně věnovat práci v sociální oblasti.
V roce 1992 pracovala ve skupině prof. Ing. Igora Tomeše a doc. PhDr. Jiřiny Šiklové při tvorbě studijního oboru „sociální práce“. Od roku 1975 do roku 1978 pracovala jako sociální pracovnice a kurátorka pro mládež na Úřadu městské části Prahy 5. Od té doby do roku 2008 pracovala jako vedoucí sociálního oddělení sociálního odboru Magistrátu hl. města Prahy, dále na pozici vedoucího odborného referenta, později metodika.
V roce 1999 ukončila na Filozofické fakultě UK v Praze 3 semestrový kurz „Prevence negativních společenských jevů“.
Absolvovala zahraniční stáže v Hamburku, Norimberku a v Limoges zaměřené na specializované otázky z oblasti gerontologie.

Proč jste si zvolila profesi sociální pracovnice?
Od dětství převažoval můj zájem o přírodní vědy. Absolvovala jsem proto přírodovědnou větev střední všeobecně vzdělávací školy a po maturitě snila o studiu a práci zahradní architektky. Specializované studium zvoleného oboru pro omezený počet míst nevyšlo a náhradní obor, jímž se stala ekonomie, nebyl pro moji osobu to pravé. Setkání se spolužačkou a získání informace o možnosti nástavbového studia oboru „sociální práce“ změnily mé další směřování. V červnu roku 1971 jsem získala kvalifikaci „sociální pracovnice“. Pro nedostatek životních zkušeností jsem se cítila nedostatečně připravena k výkonu této náročné profese. Měla jsem zájem o další studium. Tehdy rodinná rada doporučila doplnit vzdělání studiem na pedagogické fakultě. V průběhu pedagogické praxe jsem plně zúročila svoji kvalifikaci sociální pracovnice. Pedagogickou praxi jsem vykonávala v Novém Městě na Moravě, kde jsem byla ubytována v Dětském domově. A tato praxe rozhodla: vedle výuky jsem se plně začala věnovat otázkám výchovy v rodině a ochraně práv a zájmů dětí.