Mgr. Robert Sutorý – kategorie Veřejná správa

V roce 2013 vystudoval obor sociální pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a získat titul bakalář. O tři roky později na téže fakultě vystudovat obor sociální pedagogika a získal titul magistr.

V letech 2010–2012 pracoval v organizaci Romofrom, o. s. jako terénní pracovník. Následující dva roky byl zaměstnán v tréninkovém bydlení organizace Člověk v tísni a od roku 2017 pracuje v Centru pro komunální práci Přerov. O rok později se začal také podílet na projektu ROMSPIDO, který realizuje Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2001 také pracuje jako externí pracovník v Domě dětí a mládeže v Hranici a od roku 2004 též jako sociální pracovník na OSPODU Městského úřadu Hranice.

Nejvíce je pyšný na děti, které pochází ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí a studují na vysokých školách nebo jsou studenty gymnázií a mají svou vizi studia na vysoké škole.

Osobní motto: „Pomáhám těm, kteří mou pomoc chtějí.“

Příklady dobré praxe

  • Motivace studentky, a to tím, že jsme jí umožnili trávit nějaký čas na vysoké škole Cyrilometodějská teologická fakulta v Olomouci a ukázat ji v praxi, jaké to je být studentkou vysoké školy. Přes nesouhlas jejích rodičů nyní studuje gymnázium a věřím, že motivace ke studiu se vyplatila pro její budoucí život.
  • Podařilo se nám najít práci a byt jedné z rodin, naučili jsme její členy hospodařit s penězi a nyní rodina žije integrovaně a kvalitně v majoritní společnosti, i když pochází ze sociálně vyloučené lokality. Jejich děti chtějí studovat a rodiče je podporují.
  • V rámci kroužku, který se věnuje volnočasovým aktivitám pro děti ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí, vznikla taneční soutěž Mladé hvězdy.

Proč jste si zvolil profesi sociálního pracovníka?

Myslím si, že mi to bylo tak nějak předurčeno. Už jako kluk jsem chtěl pomáhat ostatním lidem kolem sebe. Vždy jsem se vcítil do člověka, který potřeboval pomoc a uvědomil si, že i já jsem byl v situaci, kdy jsem také pomoc potřeboval. Chtěl bych to, že mi byla poskytnuta pomoc, vrátit lidem, kteří pomoc potřebují. Uvědomil jsem si, že pomáhat lidem je velká zodpovědnost, protože místo pomoci by se také mohli dočkat pravého opaku. Špatná rada dokáže i ublížit, proto jsem šel studovat obor sociální pedagogika na Masarykově univerzitě, abych dokázal poradit co nejsprávněji.