Mgr. Ludmila Nováková, DiS. – kategorie Vězeňství, školy a školská zařízení

V roce 1998 získala titul diplomovaný specialista na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální v Praze. V roce 2008 vystudovala obor sociální pedagogika na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a získala zde titul magistr.

Od roku 1998 do roku 2007 pracovala jako sociální pracovnice oddělení výkonu vazby. Po návratu zmateřské dovolené se v roce 2013 vrátila do vězeňské služby, tentokrát jako sociální pracovnice na oddělení výkonu trestu, kde pracuje dodnes.

Ve své práci je pyšná na mnoho kauz, kdy správně vyhodnotila sociálně komplikovaný problém u jednotlivých odsouzených a našla pro ně vhodné řešení.

Osobní motto: „Všechno zlé je kněčemu dobré.“

Příklady dobré praxe:

  • Rozšíření extramurálních aktivit – návštěvy Centra sociálních služeb Praha svězněnými osobami, při kterých jsou realizovány besedy svězni a řeší se případové studie.
  • Zavedení pravidelné pomoci vrámci řešení dluhové problematiky u vězněných osob, kdy byl vytvořen systém spolupráce se Spolkem Lighthouse tak, aby se pokryla poptávka vězněných osob vtéto oblasti. A s tím spojená realizace pravidelných besed vedoucích ke zvyšování finanční gramotnosti.
  • Výrazné zintenzivnění přípravy odsouzených žen vsamostatném Oddělení pro výkon trestu žen v Řepích na podmínečné propuštění a s tím související příprava na propuštění z VTOS.

Proč jste si zvolila profesi sociální pracovnice?

Již v průběhu studia na gymnáziu jsem projevovala zájem o sociální práci, spatřovala jsem v ní smysl a cítila jsem, že jako sociální pracovník najdu v životě uplatnění. Vždy mě lákala pestrost této profese, obrovský prostor pro využití různých forem pomoci u sociálně znevýhodněných osob.