Mgr. Bohuslava Horská – kategorie Sociální služby

Vystudovala obor sociální pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, kde v roce 2010 získala magisterský titul.
V letech 1980–1988 pracovala na Magistrátu města Brna jako sociální pracovnice Odboru sociálních věcí. Další 4 roky pracovala v Centru sociálních služeb Brno jako sociální pracovnice manželské a předmanželské poradny, centra náhradní rodinné péče a krizového centra pro děti a mládež. Od roku 2002 až do současnosti pracuje jako vedoucí a konzultantka linky důvěry a jako lektorka primárně preventivních programů v centru a lince důvěry pro děti a mládež Modrá linka, z. s. Od minulého roku externě spolupracuje jako garantka jednoho z programů spolku organizace Klára pomáhá.
Od roku 1995 se účastní jako dobrovolný programový pracovník táborů pro rodiny YMCA.
Ve své práci je nejvíce pyšná na „svůj“ tým a na to, že se spolupodílela na rozvoji internetového sociálního poradenství.

Osobní motto: „Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.” (parafráze z: Dálkový výslech, Karel Hvížďala, Václav Havel)

Příklad dobré praxe:
V několika případech se mi rozhovorem v rámci krizové intervence podařilo klienta odvrátit od úmyslu sebevraždy. Také jsem úspěšně intervenovala v příběhu dítěte trpícího syndromem CAN.

Proč jste si zvolila profesi sociální pracovnice?
Vlastně jsem si tuto profesi nezvolila – ona si zvolila mě. Původně jsem chtěla být porodní asistentkou, ale zdravotní stav mi to nedovolil. Nejbližší obor byla sociálně-právní „nástavba“.
Sociální práce mě od začátku „chytla“, určitě bych neměnila, zvláště když jsem si mohla postupně rozšiřovat vzdělání i pole působnosti.
Proč vůbec oblast pomáhajících profesí? V mé rodině bylo pomáhání normou, i když rodiče typicky pomáhající profesi neměli. Považovala jsem za své hledat profesní uplatnění právě v této oblasti. A jsem za to, po letech v oboru, opravdu ráda.