Dana Štefečková – kategorie Zdravotnická zařízení

V roce 1984 ukončila maturitní zkouškou Gymnázium Šumperk a o dva roky později toutéž formou dokončila nástavbové studium Střední školy sociálně právní v Brně.

V březnu 2006 získala OSVĚDČENÍ k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu voboru zdravotně-sociální pracovník, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Od roku 1989 do roku 1993 pracovala jako sociální pracovnice ve Výchovném ústavu pro děti a mládež Loučná nad Desnou. Poté nastoupila jako zdravotně sociální pracovník do Nemocnice Šumperk, a. s., kde působí dodnes.

Za největší úspěch ze své praxe považuje vybudování provázanosti poskytovaných zdravotních a sociálních služeb, což je založeno na výborné spolupráci se zdravotníky a s navazujícími poskytovateli ošetřovatelských a sociálních služeb v terénu. Za úspěch považuje možnost předávat své zkušenosti dál studentům při stážích na pracovišti a kolegům na odborných konferencích.

Osobní motto: „Žít tak, abych se sama sobě mohla podívat do očí.“

Příklady dobré praxe

Jako jeden z mnoha uvádím práci spacientkou/klientkou gynekologického oddělení, která byla přijata do nemocnice ve vysokém stupni gravidity, zraněná po napadení partnerem (domácí násilí trvalo roky). Paní byly odebrány starší děti a předány do ústavní péče. Dlouhodobě odmítala řešit svou situaci. Během hospitalizace se podařilo navázat sní vztah důvěry a sociální intervencí jí zajistit přijetí do azylového zařízení pro ženy sutajenou adresou. Obrovskou odměnou byla po několika měsících pohlednice s poděkováním a sdělením, že má novorozené děťátko ve své péči a spomocí sociálních pracovníků buduje nový život a dokonce se snaží získat zpět do péče své starší děti.

Proč jste si zvolila profesi sociální pracovnice?

Zřejmě to bylo dáno osobnostními předpoklady a uměním naslouchat druhým. Nechtěla jsem ale pracovat pouze voblasti naslouchání a poradenství (např. v psychologii), ale být aktivně nápomocna při řešení složitých životních situací – už od druhého ročníku gymnázia jsem měla jasno, že chci dělat sociální práci.