Pavlína Vildová, DiS. – oblast sociální skužby

  • Absolvovala Vyšší odbornou školu ekonomickou, sociální a zdravotnickou v Mostě, obor Sociálně právní činnost,sdosaženým titulem DiS.
  • V sociální oblasti se pohybuje již od roku 1995 a od roku 2006 působí jako sociální pracovnice odlehčovací služby v Městské správě sociálních služeb Kadaň v Domově pro seniory.
  • Veškeré záležitosti klientů vyřizuje rychle, v nejvyšší kvalitě a s vysokou empatií. Dokáže velmi dobře pracovat nejen s klienty, ale také s jejich příbuznými. Její pozitivní dobrá nálada a vždy přítomný úsměv dokáží “rozbořit ledy”.
  • Každého klienta, ale i jejich příbuzné dobře zná, uplatňuje u nich individuální přístup, zná jejich potřeby a přání, ví, co je jejich silnou i slabou stránkou, zná jejich zázemí, rodinné vztahy, zvyklosti.
  • Účastní se všech velkých akcí Domova, neváhá se převléknout za čarodějnici či trpaslíka a v rámci volnočasových aktivit čas od času vede i kroužek kuchařek, neboť kromě práce je vaření a pečení jejím velkým koníčkem. Je dobrým duchem Domova a vytváří kolem sebe příjemnou atmosféru. Významnou měrou se podílí na zvyšování kvality jak sociální práce, tak celkově péče o klienty.
  • Své znalosti ze sociální práce předává dál, a to nejen praktikujícím studentům sociálních oborů, ale i v rámci celostátní pracovní skupiny sociálních pracovníků, sdružených v Profesním svazu sociálních pracovníků v sociálních službách. Prvním evidentním úspěchem této pracovní skupiny je brožura snázvem Jednání se zájemcem o pobytovou službu. Mnohokrát již vyučovala v rekvalifikačních kurzech pro PSS na SOU v Údlicích sociální práci.
  • Od ledna 2017 spolupracuje vrámci sociálního poradenství s Nemocnicí Kadaň a od května 2017 pracuje ve skupině pro projekt MPSV – Individualizovaná péče.
  • Několikrát se zúčastnila seminářů vzahraničí, kde vrámci konzultačních skupin spolupracuje, přenáší naše zkušenosti pro další účastníky a současně dobré zkušenosti odjinud se snaží aplikovat v zařízení, kde pracuje.
  • V Domově, kde vykonává činnosti sociální práce, stála u zrodu myšlenky, aby se klíčový pracovník účastnil jednání se zájemcem o službu, aby provázel klienta první dny pobytu po Domově a byl mu nablízku. Byla prosazovatelem elektronického načítání dat, zaučovala personál, vysvětlovala, proč a jak stímto systémem pracovat.
  • Diplomovanou specialistku paní Vildovou navrhla na nominaci její zaměstnavatelka Mgr. Lenka Raadová, MBA, která knominaci uvedla následující:

„Paní Vildová je naše mnohaletá pracovnice, která svou aktivní činností v oblasti sociální práce značnou měrou přispívá k dobrému jménu Domova. Po celá léta, jak ze strany klientů, tak i od příbuzných byla její práce vždy chválena a vysoce vyzdvihována. Za sebe, jako ředitelku, musím říci, že druhou takovou sociální pracovnici bych asi hledala velmi těžko a jsem moc ráda, že ji ve svém týmu mám.”