Mgr. Miroslav Kadlubiec – oblast sociální služby

  • Vystudoval obor sociální práce na filosofické fakultě Univerzity Palackého, kde vroce 2011 získal titul bakalář a dále obor andragogika také na Filosofické fakultě Univerzity Palackého, na katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, kde vroce 2014 získal titul Mgr.
  • V sociální oblasti pracuje od roku 2007. Od roku 2013 až do současnosti pracuje na pozici sociálního pracovníka pro Charitu Vsetín vsociální rehabilitaci CAMINO a jako dobrovolník působí v organizaci Adorea ve Vsetíně.
  • Nadále se v rámci dalšího vzdělávání účastní certifikovaných kurzů a seminářů vážící se kvýkonu sociální práce.
  • Pan Kadlubiec je členem profesních organizacích Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu, Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky a Asociace komunitních služebv oblasti péče o duševní zdraví.
  • Příležitostně publikuje a přednáší témata transdisciplinárního, celostního přístupu ke klientům na vysokých školách a organizacích zaměřených na péči o duševní zdraví.
  • Mgr. Kadlubiec se podílí na organizování a náplni každoročních Dnů duševního zdraví ve Vsetíně, přednášek a odborných seminářů, spolu skolegyněmi pořádá v Caminu Multidisciplinární setkání odborníků zoblasti duševního zdraví.
  • Hlavní pracovní náplní Mgr. Kadlubiece jsou Tematická setkání a English Club. Tematická setkání spočívají ve vzájemném setkávání se aspolečném hledání řešení problémů. English Club umožňuje klientům společné setkávání ke zmenšení stávajících obtíží. Setkání slouží knavyšování interakčních zvyklostí, vzájemné výměně znalostí a prožitků zcestování a dalších kontaktů (nejen) vanglickém jazyce.
  • Mgr. Kadlubiece na nominaci navrhla ředitelka Charity Vsetín paní Věra Dulavová, která knominaci uvedla následující:

„Miro patří k základním pilířům služby psychosociální rehabilitace Camino. Svým charizmatem, dlouhodobou zkušeností, znalostmi a praktikováním toho, co je v něm, je vyhledávaným pracovníkem jak klienty, tak spolupracovníky Charity Vsetín. Je velmi vnímaným a empatickým člověkem!“