Mgr. Dagmar Kubičíková – oblast veřejná správa

  • Vystudovala obor Speciální pedagogika na univerzitě J. A. Komenského vPraze, kde vroce 2012 získala magisterský titul.
  • Vroce 1994 začala pracovat na Úřadě městské části Prahy 8, voddělení sociálně právní ochrany dětí jako řadová sociální pracovnice, poté byla několik let zástupkyní vedoucí a nyní je od roku 2015 na pozici vedoucí sociální pracovnice oddělení SPOD.
  • Na pracovišti spolupracuje vrámci tzv. mikrotýmů a zavádí multidisciplinární spolupráci sneziskovými organizacemi a soudy. Dlouhodobě spolupracuje sorganizací STŘEP a zasadila se vpilotním projektu o využívání „mobilního týmu“ OSPOD Prahy 8 u nejohroženějších rodin.
  • Mgr. Kubičíková přednáší a vede besedy vpříspěvkové organizaci Osmička pro rodinu, přednášela „dobrou praxi“ na tematickém symposiu Sanace rodiny a vneposlední řadě píše články se sociální tématikou do časopisu Osmička.
  • Svůj pracovní den popisuje jako hektický, rozmanitý a plný adrenalinu, který pro ni funguje jako pohonná hmota. Dále uvádí, že nikdy neví, co ji další pracovní den čeká a právě proto je pro ni každý den krásný.
  • Jejími základními pravidly pro každodenní práci je transparentnost, pokora ke každému lidskému osudu a motto „nic nezvládnu sama.“
  • Mgr. Kubičíkovou na ocenění nominovala paní Jana Janků, pověřená vedením odboru sociálních věcí Městské části Praha 8, která uvádí následující: „Paní Kubičíková 22 let vykonává sociální práci na ÚMČ Praha 8 a své zkušenosti ze sociální práce předává nejen svým podřízeným a studentům škol zaměřeným na sociální práci. Účastní se mnoha projektů, které cílí na podporu udržení rodinného prostředí pro děti, které jsou ohrožené ztrátou biologické rodiny.“

Motto Mgr. Kubičíkové zní: „Pracuji s člověkem takovým, jakým je.“ a „Vítám každou změnu, která by mohla vést ke zkvalitnění práce v mé profesi.“