Bc. Marcela Kutláková, DiS. – oblast veřejná správa

  • Vystudovala obor sociální práce na filosofické fakultě Univerzitě Palackého v Olomouci s dosaženým titulem Bc. a zároveň absolvovala Vyšší odbornou školu sociální v Ostravě s titulem DiS.
  • V sociální oblasti působí již od roku 2000 a od roku 2011 pracuje na odboru sociálních věcí Městského úřadu v Bruntále, kde se převážně věnovala osobám v seniorském věku a zdravotně postiženým osobám, od roku 2015 zde pracuje jako sociální pracovník věnující se cílové skupině osob dle § 92 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
  • V rámci činností sociální práce se začala soustředit na problematiku osob bez přístřeší a prostřednictvím nabídky setkání v neutrálním prostředí se jí podařilo navázat kontakt s osobami bez přístřeší žijícími v Bruntále, získat si jejich důvěru a to natolik, že ji sami aktivně vyhledávají. Kromě pravidelných společných setkávání řeší v rámci sociální práce velmi citlivě individuální problémy těchto klientů.
  • Úzce spolupracuje se sociálními službami Slezské Diakonie, Úřadem práce ČR, OSSZ a s odbory MěÚ. V rámci této spolupráce se jí v mrazivém zimním období podařilo pro osoby bez přístřeší zorganizovat možnost přijít se zahřát do prostor poskytnutých městem Bruntál.
  • Z její iniciativy byla již podruhé uspořádána potravinová sbírka a prostřednictvím “šatníku” odboru sociálních věcí zajišťuje svým klientům čisté a vhodné oblečení.
  • Bc. Kutláková o sobě říká: „Poskytuji odbornou individuální sociální práci a pomoc při dodržování etických zásad sociální práce, ctím lidskou důstojnost a respektuji každého ze svých klientů jako osobnost, a zároveň se snažím dodržovat pravidlo nabídky pomoci, pokud si to klient přeje a ponechání aktivity řešení potřeb na samotném klientovi.“
  • Bc. Kutláková pravidelně a velmi ráda navštěvuje různá školení, workshopy, a další setkání na témata sociální práce. Využívá je krozvoji svých odborných kompetencí a současně je vnímá jako určitou podobu relaxace a odměny za práci.
  • Bc. Kutlákovou na ocenění nominovala její nadřízená Mgr. Ivana Májková, která knominaci uvedla následující: „Zaměřenost paní Kutlákové na klienta je opravdu nadstandardní, což je velmi ojedinělé. Je obdivuhodné, že její pracovní nasazení, její elán a výkonnost jsou tak dlouhodobou záležitostí.“

Osobním přesvědčením Bc. Kutlákové je, že každý člověk se vždy snaží svůj život a svou životní situaci zvládat a řešit dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.