Ocenění GRATIAS – student sociální práce

Ocenění GRATIAS – student sociální práce

Vrámci projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II, opět vyhlašuje další ročník soutěže Ocenění „Gratias“ pro sociální pracovníky, kteří se zasloužili o rozvoj či dobré jméno sociální práce v České republice. Název ocenění „Gratias“ v překladu symbolizuje poděkování sociálním pracovníkům za jejich každodenní obětavou práci a přínos společnosti.

Ocenění je udělováno ve všech oblastech působení sociálních pracovníků, které jsou rozděleny do následujících 4 okruhů. 5. kategorii navrhuje hodnotící komise a je věnována osobám, které se významnou měrou podílely na přínosu v oblasti sociální práce.

*veřejná správa (ministerstva, ÚP ČR, obecní a krajské úřady, uprchlická zařízení),

*sociální služby,

*zdravotnická zařízení,

*vězeňství, školy a školská zařízení,

*významný přínos v oblasti sociální práce

Nově můžete letos nominovat i studenty sociální práce, kteří byli vdobě Covidu povoláni do služeb jako odborná pomoc pro Vaší organizaci. Pokud jste využili možnost a měli ve své organizaci studenta, který byl pro Vás vtěžkých chvílích oporou a chtěli byste ho nechat náležitě ocenit, nominujte ho pro další ročník ocenění GRATIAS, kde jsme pro ně připravili speciální kategorii – Student sociální práce – za jejich úsilí a pomoc, kterou Vám na jaře věnovali.

Neváhejte a své nominace zasílejte prostřednictvím formuláře ZDE