Zahraniční studijní cesty

Tyto studijní cesty jsou určeny pro sociální pracovníky vykonávající svou profesi v ČR. Na těchto cestách budou naplánovány exkurze do vybraných zařízení v oblasti sociálních služeb, prevence, veřejné správy apod. Studijní cesty se uskuteční:

• 2x na Slovensko v červnu a červenci 2018

Hlavním cílem těchto cest bude rozvíjení sítě vazeb mezi sociálními pracovníky na národní i nadnárodní úrovni a zvýšení odbornosti sociálních pracovníků prostřednictvím získání a sdílení dobré praxe ze zahraničí. Účastníci tedy získají nové informace a zkušenosti, zapojením do projektu podpoří profesionalizaci sociální práce, podívají se do jiné země a v rámci projektu budou mít účastníci hrazeno ubytování, dopravu a pojištění po dobu pobytu.