Zahraniční studijní cesty

Tyto studijní cesty jsou určeny pro sociální pracovníky vykonávající svou profesi v ČR. Na těchto cestách byly uskutečněny exkurze do vybraných zařízení v oblasti sociálních služeb, prevence, veřejné správy apod.

Studijní cesty se uskutečnily:

  • Košice – 17.- 23. června 2018

    • Na průběh cesty a navštívené organizace se můžete podívat ZDE.
  • Nitra a Bratislava – 8. – 14. července 2018

    • Na průběh cesty a navštívené organizace se můžete podívat ZDE.

Z obou těchto cest byla vydaná elektronická publikace, ve které naleznete popis jednotlivých navštívených organizací a také poznatky, postřehy a názory účastnic těchto cest. Tuto publikaci naleznete ZDE.

Hlavním cílem těchto cest bylo rozvíjení sítě vazeb mezi sociálními pracovníky na národní i nadnárodní úrovni a zvýšení odbornosti sociálních pracovníků prostřednictvím získání a sdílení dobré praxe ze zahraničí. Účastníci tedy získali nové informace a zkušenosti, zapojením do projektu podpořili profesionalizaci sociální práce, podívali se do jiné země.