II. Workshop – Olomouc

Hotel Flora – Krapkova 439/34, Olomouc

„Hranice v sociální práci – sociální pracovník versus klient“

Workshop je dvoudenní akce zaměřená na různá témata z oblasti výkonu sociální práce s cílem rozvíjení kompetencí a posilování odborných znalostí cílové skupiny – sociálních pracovníků.

Kapacita workshopu je 50 sociálních pracovníků.

WORKSHOP NENÍ AKTEDITOVANÝ!

Sociální pracovník bývá často první osobou, na kterou se osoby v krizi obrací. Důvodem bývá nalezení vhodné rady a pomoci při řešení obtížných situací. V konkrétních situacích může vznikat určité napětí mezi pracovníkem jako pomáhající osobou a mezi klientem, jako osobou, která potřebuje pomoc a současně vyžaduje něco navíc. Z workshopu pro účastníky vyplyne, jak lze pomyslné hranice při práci sklientem nastavovat a jak si je chránit.

Workshop nabízí orientaci v této problematice a předkládá paletu použitelných nástrojů pro praktická řešení. Každý člověk má pomyslnou hranici nastavenu jinak, je však nezbytně nutné udržet ji zdravou. Neudržení zdravé hranice může vést kpsychickému přetížení a následnému syndromu vyhoření.

Obsahem workshopu budou i konkrétní praktické příklady, řešení modelových situací a práce s osobními zkušenostmi účastníků. Workshop nabízí teorii, diskusi i prostor k zamyšlení a rovněž praktická cvičení, která se dotýkají nastavování hranic v nejrůznějších oblastech sociální práce tak, aby účastníci v rámci své profese do budoucna mohli předcházet syndromu vyhoření.

Workshop je první den rozdělen na dvě části – dopolední teoretickou a odpolední praktickou.Účastníci workshopu budou nejprve seznámeni s teoretickým výkladem k tématu a ve druhé části bude konkrétně představeno praktické využití těchto poznatků a poté započne interaktivní část pro předávání zkušeností. Druhý den bude workshop probíhat po celý den vpráci ve skupinách.

Na workshopu budou kromě zástupců MPSV i 4 lektoři, kteří budou mít aktivní příspěvky v dopolední teoretické části. Poté se účastníci workshopu rozdělí do čtyř pracovních skupin (cca o 12 – 13 účastnících). Následovat bude praktická část workshopu, ve které lektoři vroli facilitátorů aktivně zapojí účastníky do skupinové diskuze a nácviků modelových situací.

Cílem workshopu je poskytnout účastníkům orientaci v problematice a předložit paletu použitelných nástrojů pro praktická řešení situací, se kterými se mohou vbudoucnu ve své praxi setkat. Účastníci získají praktické kompetence vnastavování vlastních hranic ve vztahu ke klientovi. Účastníci získají informace o tom, v čem spočívají osobní hranice, jejich význam, úskalí při jejich nastavování, apod. Také se dozví, proč jsou hranice důležité, jak se tvoří, jak jsou porušovány a jak je možné je chránit a měnit. Během pracovních skupin bude probíhat sdílení příkladů dobré i špatné praxe. Špatná praxe upozorní na rizikové situace a pomocí sdílením dobré praxe mohou účastníci načerpat zkušenosti svých kolegů. Účastníci budou diskutovat nad otázkou, kde je správná hranice a společně mohou poznatky demonstrovat na modelových situacích.

Přihlašovací formulář -> ZDE