Škola sociální práce 2021

Vážené sociální pracovnice, vážení sociální pracovníci,

srdečně vás zveme na další akci projektu MPSV “Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II”. Jedná se o dvě pětidenní akce s názvem Škola sociální práce I a II.

Akce se bude konat v termínech:

13. – 17. září 2021 v Praze a Brně

Prezentace Školy SP – září:

Markéta Elich – Předsudky v sociální práci a sebereflexe sociálního pracovníka, etika

Markéta Vaculová – Hranice vsociální práci

Markéta Elich – Sebareflexe

Petr Vojtíšek – Emoční inteligence

14. – 15. října 2021 v Praze a Olomouci

Prezentace Školy SP – říjen:

Markéta Elich – Sebareflexe, pondělí

Jana Mottlová – Předsudky v sociální práci a sebereflexe sociálního pracovníka, pondělí

+ video

Jana Mottlová – Efektivní komunikace a struktura rozhovoru, úterý

+ video

Petr Vojtíšek – Dovednosti pro práci s Konfliktem, úterý

Jana Mottlová – Emoční inteligence a sebepéče, středa

Mgr. Andrea Michalcová – Prezentace činnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí pro školu sociální práce. Dopad pandemie na klienta, čtvrtek

Tematické zaměření Školy sociální práce I

  • Předsudky v sociální práci a sebereflexe sociálního pracovníka, etika
  • Hranice v sociální práci
  • Emoční inteligence a sebepéče
  • Jak dělat sociální práci, když přijde „krize”
  • Shrnutí a panelové diskuze

Tematické zaměření Školy sociální práce II

  • Předsudky v sociální práci a sebereflexe sociálního pracovníka, etika
  • Efektivní komunikace a struktura rozhovoru, řešení konfliktů
  • Emoční inteligence a sebepéče
  • Pandemie z pohledu klienta
  • Shrnutí a panelové diskuze

Školy sociální práce I a II jsou určeny pouze pro sociální pracovnice a sociální pracovníky, kteří splňují odbornou způsobilost dle §110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a aktuálně pracují na pozici sociálního pracovníka a jsou určeny primárně pro sociální pracovnice a sociální pracovníky, kteří doposud nebyli v rámci projektu “Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II” podpořeni.

Každá škola je určena maximálně pro 40 sociálních pracovníků.

Účastníci budou po celou dobu rozděleni do skupin max. po 10 osobách. V rámci dopolední části budou účastníkům prezentovány příspěvky lektorů prostřednictvím online přenosu. V odpolední části pak proběhnou práce ve skupinách pod odborným vedením facilitátora.

Účastníci obdrží potvrzení o absolvování školicí akce v rozsahu 40 hodin, z nichž 8 hodin lze zohlednit v rámci dalšího vzdělávání sociálního pracovníka dle § 111 odst. 2 písm. e) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Vyplněním formuláře budete zařazen/a do výběru účastníků pětidenní konference. Výběr účastníků proběhne na základě motivačních dopisů. Účast na akci je závazná a nezbytná v celém rozsahu konání akce.

Účast na konferenci je zdarma. Zároveň si Vás dovolujeme informovat, že účastníkům bude bezplatně poskytnuto ubytování i strava. Ubytování se poskytuje v rámci dvoulůžkových pokojů. K dispozici je také možnost ubytovat se den před začátkem konference tj. v neděli. V rámci využití nedělního ubytování je účastníkům bezplatně poskytnuta večeře.

Potvrzení o tom, zda jste byl/a či nebyl/a vybrán/a obdržíte na Vámi uvedený e-mail do 16. srpna 2021. Účast na konferenci je závazná. S účastníkem bude uzavřena smlouva o účasti na Škole sociální práce.

Přihlásit se můžete zde: Přihláška na konferenci “Škola sociální práce I a II” (Stránka 1 z 2) (office.com)