Podzimní škola sociální práce

V termínu 11. 9. – 15. 9. 2017 projekt realizoval Podzimní školu sociální práce, tj. pětidenní setkání sociálních pracovníků. Akce se zaměřila na témata jako je profesní identita, profesní růst, supervize, seberozvojové aktivity a kvalita výkonu sociální práce. V dopoledních hodinách každého dne bylyna vybrané téma představeny odborné příspěvky a v odpoledních hodinách sociální pracovníci na tématech pracovaly v menších pracovních skupinách vedených facilitátory.

Účastníkům bylo hrazeno ubytování, doprava a strava.

CO JSME POSKYTLI:

  • kvalitní a odbornou diskuzi
  • účast na škole zdarma
  • osvědčení o účasti na Podzimní škole (po vyplnění a odevzdání pracovního listu – započitatelné do CŽV v rozsahu 8 hodin)