Zpětná vazba od účastníků

„Z jarní školy jsem si odnesl to, že bychom měli být MY sociální pracovníci na sebe více hrdí. Zároveň bychom se neměli nechat zatlačit za hranice svých kompetencí.“

Účastník Jarní školy sociální práce, pracuje v sociální službě

„I sociální pracovník může být „normální“.“

Účastník Jarní školy sociální práce, pracuje v sociální službě

„Odnesla jsem si poznatek ve smyslu uvědomění si, že ke klientům – seniorům musím chovat více empatie a porozumění.“

Účastnice Jarní školy sociální práce, pracuje ve zdravotnictví

Perfektní souznění ve skupině. Navázala jsem kontakt s kolegyní z nízkoprahového centra, které se zabývá rodinami, v nichž je otec ve výkonu trestu. Po jarní škole, navážeme profesní spolupráci.

Účastnice Jarní školy sociální práce, pracuje ve vězeňství

„Budu se snažit na klienta pohlížet jako na člověka a osobnost, která má plno drahocenných zkušeností a může mi je předat.“

Účastnice Jarní školy sociální práce, pracuje v paliativní péči

„Díky facilitátorce a kolegům ze skupiny jsem cítila že, ač jsem státní úředník i má práce má smysl.“, „Toto školení je po pěti letech na Úřadu práce, první, které je opravdu přínosem.“

Účastnice Jarní školy sociální práce, pracuje na Úřadu práce ČR

Z celého srdce Vám děkuji za možnost účastnit se Jarní školy 2018. Tato zkušenost byla velice přínosná, ať už se jedná o přednášky a práce ve skupinách, ale i poznatky a zkušenosti a praxi mých kolegů napříč spektrem sociální práce.“

Účastník Jarní školy sociální práce, pracuje v agendě SPOD

Jsem sociální pracovník – mám podporu a jdu správným směrem.“

Účastník/ce Jarní školy sociální práce

Díky facilitátorce a tomu, jak nám dokázala klást otázky a také celému napojení skupiny jsme došli každý kurčitému sebeuvědomění a kzískání nové energie do dalšího procesu profesního růstu.

Účastník/ce Jarní školy sociální práce

„Dál pokračovat v těchto projektech, nám sociálním pracovníkům to velmi pomáhá a celkově to posiluje prestiž profese. Každý zúčastníků takových akcí se utvrdí vtom, že naše práce je důležitá, odborná a profesionální. Hrdě se pak hlásíme k profesi a díky tomu se zvedá prestiž sociální práce.“

Účastnice Jarní školy sociální práce, pracuje v sociální službě