Jarní škola sociální práce

Ve dnech 14. 5. – 18. 5.2018 proběhla v Nesuchyni, v krásném prostředí hotelu Lions, Jarní škola sociální práce. Na akci se sešlo téměř sto vysoce erudovaných a zapálených sociálních pracovníků, kteří měli v dopoledních blocích možnost vyslechnout odborné přednášky českých a zahraničních expertů, a v odpoledních blocích za podpory facilitátorů pracovali v menších skupinách na zadané téma.

Velkým přínosem a ctí pro všechny účastníky byla přítomnost a každodenní odborné vstupy profesora Malcoma Payna z Velké Británie, jež je také autorem řady učebnic a odborných publikací z oblasti sociální práce a sociální politiky. Všechny jeho přednášky byly velmi zajímavé a přínosné a je těžké vybrat jednu nejzajímavější. Nicméně jednu z největších ohlasů měla přednáška na téma Spiritualita a emoce. Pan profesor Payne upozornil, že práce se spiritualitou klientů je důležitá a zcela jistě spadá do kompetencí sociálních pracovníků, stejně jako práce s emocemi klientů.

Dalším zahraničním přednášejícím byla docentka Dobríková ze Slovenska. I ona dokázala publikum vždy zaujmout, ale i vyburcovat k diskuzím a namotivovat k novým technikám práce s klienty trpícími demencí.

Nejen zahraniční přednášející však měli úspěch. Také přednášející z České republiky přednesli vynikající příspěvky a dokázali posluchače zaujmout tak, že vždy téměř litovali konce dopoledních odborných bloků. Společně jsme se u jejich přednášek dozvěděli mnoho zajímavého a nového, ale také jsme se smáli, plakali a uvědomovali jsme si, jak nádherná a pestrá profese sociální práce může být.

Jarní škola však nebyla jen o práci, účastníky čekaly i společně strávené večery, prokládané různými soutěžemi spojenými se sociální prací. Účastníci navázali mnohá osobní i profesní přátelství a není tedy divu, že v pátek se domů nikomu nechtělo jet.