Publikační činnost projektu

V pravidelných intervalech budou vydávány články a publikace, které budou odrážet činnosti tohoto projektu a budou se zaměřovat na aktuální témata v oblasti výkonu sociální práce.

Jedná se o: