Odborný seminář 2021

V. odborný seminář 2021

online učebna

V. odborný seminář je dvoudenní akce určená pro 50 sociálních pracovníků. Jednotlivé termíny jsou určeny pro 12-13 sociálních pracovníků aktuálně vykonávajících sociální práci na celém území České republiky, včetně Prahy.

Vzhledem k vládním opatřením se seminář bude konat online formou, ve virtuální učebně, a to ve čtyřech níže uvedených bězích.

Termíny a lektoři:

Jan Paleček

  • 10. – 11. 6. 2021
  • 22. – 23. 6. 2021

Dita Vojířová

  • 10. – 11. 6. 2021
  • 17. – 18. 6. 2021

Témata semináře:

  • jak komunikovat s klientem abychom zjistili jeho skutečné potřeby,
  • tvorba dosažitelných cílů v individuálním plánu – metody práce – vedení rozhovoru,
  • empatické pozorování.

Cílem semináře je naučit účastníky tvořit a zacházet s individuálním plánem tak, aby byl prospěšný pro klienta i sociálního pracovníka.

Účastníci semináře budou nejprve seznámeni s teoretickým výkladem k tématu a ve druhé části bude konkrétně představeno praktické využití těchto poznatků a započne interaktivní část pro předávání zkušeností.

Účast na semináři je nutná v celém rozsahu, při dřívějším odchodu/nepřítomnosti v online učebně nebude vydáno osvědčení o účasti! Upozorňujeme, že seminář bude po celou dobu nahráván. Nahrávka bude sloužit pouze pro potřeby projektu, nikoliv pro veřejné šíření.

Seminář NENÍ akreditovaný a NELZE jej započítat do dalšího vzdělávání!

Vyplněním přihlašovacího formuláře budete zařazen/a do výběru účastníků na seminář.

Potvrzení o tom, zda jste byl/a či nebyl/a vybrán/a obdržíte na Vámi uvedený e-mail nejpozději do 28. 5. 2021.

Formulář a dokumenty ke stažení:
Přihlašovací formulář na webinář
Pozvánka (PDF)
Souhlas se zvukovým záznamem