Odborný seminář 2020

IV. odborný seminář 2020

online učebna

IV. odborný seminář je dvoudenní akce, určena pro 12-13 sociálních pracovníků aktuálně vykonávajících sociální práci na celém území České republiky, včetně Prahy.

Vzhledem kvládním opatřením se seminář bude konat online formou, ve virtuální učebně, a to ve čtyřech níže uvedených bězích.

  • 11. – 26. 11.
  • 11. – 1. 12.
  • 12. – 3. 12.
  • 12. – 16. 12.

Témata semináře:

  • jak komunikovat s klientem abychom zjistili jeho skutečné potřeby,
  • tvorba dosažitelných cílů vindividuálním plánu – metody práce – vedení rozhovoru,
  • empatické pozorování.

Cílem semináře je naučit účastníky tvořit a zacházet sindividuálním plánem tak, aby byl prospěšný pro klienta i sociálního pracovníka

Účastníci semináře budou nejprve seznámeni s teoretickým výkladem k tématu a ve druhé části bude konkrétně představeno praktické využití těchto poznatků a započne interaktivní část pro předávání zkušeností.

Účast na semináři je nutná v celém rozsahu, při dřívějším odchodu/nepřítomnosti vonline učebně nebude vydáno osvědčení o účasti! Upozorňujeme, že seminář bude po celou dobu nahráván. Nahrávka bude sloužit pouze pro potřeby projektu, nikoliv pro veřejné šíření.

Seminář NENÍ akreditovaný a NELZE jej započítat do dalšího vzdělávání!

Vyplněním přihlašovacího formuláře budete zařazen/a do výběru účastníků na seminář.

Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity, nejpozději však do 4. 11. 2020. Potvrzení o tom, zda jste byl/a či nebyl/a vybrán/a obdržíte na Vámi uvedený e-mail nejpozději do 16. 11. 2020.

Dokumenty ke stažení:

Evaluační dotazník – online seminář
Souhlas se zvukovým záznamem