Odborný seminář 2019

Hotel Babylon – Nitranská 1, Liberec

“Konflikty a agresivita v sociální práci”

20. listopadu 2019

III. odborný seminář je jednodenní akce, určena pro 50 sociálních pracovníků aktuálně vykonávajících sociální práci na celém území České republiky, včetně Prahy.

Seminář bude rozdělen na dvě části – dopolední teoretickou a odpolední praktickou. Účastníci semináře budou nejprve seznámeni s teoretickým výkladem k tématu a ve druhé části bude konkrétně představeno praktické využití těchto poznatků a započne interaktivní část pro předávání zkušeností.

Seminář seznámí účastníky s teoriemi motivace k agresivnímu chování a pomůže jim zorientovat se v možnostech předcházení vyhroceným situacím, rovněž také o možnostech reakcí na agresivní chování. Velká část semináře bude věnována nácviku reakcí v konkrétních situacích. Seminář se bude zabývat otázkami: Co je agrese? Jakvypadá agresivní chování? Seminář umožní vlastní prožitek, je postaven na autentických zkušenostech účastníků. Bude kladen důraz na prevenci, pravidla a zásady jak s agresí, agresivnímklientemči někým dalšímzacházet a jak pracovat se svojí agresí.

Účast na semináři je nutná v celém rozsahu, při dřívějším odchodu nebude vydáno osvědčení o účasti!
Seminář NENÍ akreditovaný a NELZE jej započítat do dalšího vzdělávání!

Vyplněním přihlašovacího formuláře budete zařazen/a do výběru účastníků na seminář.

Zároveň si Vás dovolujeme informovat, že účastníkům bude hrazeno celodenní stravné a cestovní náklady (Vztahuje se i na použití k přepravě vlastního motorového vozidla na místo konání akce, kdy lze proplatit cestovní náklady nejvýše v ceně jízdenky ve 2. třídě vlaku nebo na autobus, vždy pro nejkratší spoj z místa bydliště do místa konání pořádané akce, nelze proplatit jízdenky 1. třídou).

Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity, nejpozději však do 15. 11. 2019. Potvrzení o tom, zda jste byl/a či nebyl/a vybrán/a obdržíte na Vámi uvedený e-mail nejpozději do 16. 11. 2019.

Přihlašovací formulář -> ZDE