Konference ke Světovému dni 2018

V průběhu let 2016 – 2020 budou realizovány odborné konference, které se zaměří především na historické kontexty profese sociálních práce u nás i vzahraniční a významné sociální pracovníky a pracovnice současnosti i minulosti. Většiny konferencí se za účelem naplnění cílů projektu budou účastnit také zahraniční hosté. Každé konference se zúčastní 5 lektorů z České republiky.

V rámci aktivity KA 02 byl vytvořen systém ocenění sociálních pracovníků Gratias. Ocenění je předáváno sociálním pracovníkům, kteří se zasloužili o rozvoj či dobré jméno sociální práce. Předání se uskutečňuje každoročně vrámci konferencí pořádaných ke Světovému dni sociální práce (poprvé vroce 2018), čímž dojde ke zvýšení medializace světového dne sociální práce a zároveň bude udělením ocenění posilována profesní identita sociálních pracovníků a jejich hrdost na profesi.

Ocenění bude podpořeno předáním písemného potvrzení získání ocenění a předáním skleněné plakety.

Cílem je vytvořit tradici v připomínání Světového dne sociální práce a jejího významu pro veřejnost, ve které se bude pokračovat i po skončení realizace tohoto projektu.