Prezentace z konference 2019

1. den

Čím nás (ne)může historie oboru sociální práce dnes inspirovat? – PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D., doc. Peter Brnula, Ph.D.
Sociální práce pohledem MPSV – Mgr. David pospíšil, DiS.
Vzdělávání jako zdroj profesní identity – PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D., prof. Jana Levická, Ph.D.
Reflexe procesu příprav zákona a role profesní organizace, Memorandum – Mgr. Petr Antoni

2. den

Prestiž české sociální práce – PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D., PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.
Výzvy pro sociální práci v době tzv. postmoderní – Mgr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.
Posílíme prestiž, profesionalitu a vědeckost české sociální práce znalostí její historie? – doc. Marie Špiláčková, Ph.D.
Role výzkumu vsociální práci – prof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D.
Kompetence sociálního pracovníka absolventa pohledem praxe – PhDr. Ivana Davidová
Profesionalita v sociální práci – doc. PhDr. Oldřich Matoušek