Konference ke Světovému dni 2019

Prestiž, profesionalita a vědeckost české sociální práce

100 let historie sociální práce v ČR

PRAHA
19. – 20. 3. 2019

Konference, realizovaná v rámci projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II

Konference je pořádána ve spolupráci s Univerzitou Karlovou.

Kapacita konference je 200 sociálních pracovníků a pracovnic.

Pro získání osvědčení a proplacení cestovného je nezbytná účast po celou dobu trvání akce.

Účast na konferenci, strava a ubytování budou poskytnuty zdarma a cestovní náklady budou proplaceny.

Přihlásit se můžete do naplnění kapacity, nejpozději však 27. ledna 2019. Potvrzení o přijetí či nepřijetí bude zasláno na vámi uvedený e-mail do 10. února 2019.

Přihlašovací formulář: ZDE

V případě dotazů kontaktujte:

Sandra Ulrychová, DiS.

sandra.ulrychova@mpsv.cz

Tel.: 778475265