I.workshop

I. workshop
s tématem
„Zvládání obtížných situací a způsoby sebepéče sociálních pracovníků“
proběhne v Jihlavě 4. a 5. června 2019 (místo konání bude upřesněno).

Kapacita odborného semináře je 50 sociálních pracovníků, aktuálně vykonávajících sociální práci v ČR dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Workshop bude rozdělen na dvě části – dopolední teoretickou a odpolední praktickou.

Účastníci workshopu budou nejprve seznámeni s teoretickým výkladem k tématu a ve druhé části bude konkrétně představeno praktické využití těchto poznatků a započne interaktivní část pro předávání zkušeností.

Účastníci workshopu se v odpoledních částech rozdělí do čtyř skupin (2×12 a 2×13 účastníků) a bude následovat praktická část workshopu, ve které budou facilitátoři aktivně a interaktivně zapojovat účastníky do diskuse. Při práci ve skupinách budou využity metody skupinových myšlenkových map, brainstormingu, společných debat a diskusí, výměna zkušeností formou skupinového flipchartu aj.

Účast na semináři a strava jsou zdarma a proplaceny budou také cestovní náklady.

Účastníkům bude nabídnuta možnost bezplatného ubytování ze 4. na 5. června.

Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity, nejpozději však do 30. 4. 2019. Potvrzení o tom, zda byl účastník vybrán, bude zasláno na e-mail zájemce do 15. 5. 2019.

Účast na workshopu je nutná vcelém rozsahu, při dřívějším odchodu není možné vydat osvědčení o účasti!

Workshop nelze započítat do dalšího vzdělávání.

Přihlašovací formulář naleznete ZDE.