Kurz mediálních dovedností – přihlašovací formulář

Přihlašování bylo UKONČENO !!!
Vážené sociální pracovnice, vážení sociální pracovníci,

ceníme si Vašeho zájmu o účast na další akci projektu MPSV "Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II".

Kurz mediálních dovedností proběhne v celkem 10 dvoudenních bězích v říjnu 2018 v Plzni, Pardubicích a Ostravě. Konkrétní místa konání jednotlivých běhů kurzu si účastník/účastnice vybere ve formuláři.

Kurz je určený pro 100 sociálních pracovníků aktuálně vykonávajících sociální práci na celém území České republiky, včetně Prahy. Účastník/účastnice získá určité penzum znalostí a dovedností, osvojí si je praktickými ukázkami a dokáže je na základní úrovni aplikovat ve své praxi. Získá nové poznatky v tištěné i slovní komunikaci s veřejností a dalších tématech, čímž se mu otevřou nové obzory a bude připraven na další profesní rozvoj.

Vyplněním tohoto formuláře budete zařazen/a do výběru účastníků do jednotlivých běhů. Výběr proběhne na základě motivačních dopisů.

Zároveň si Vás dovolujeme informovat, že účastníkům bude proplaceno ubytování a cestovní náklady.

Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity, nejpozději však do 20. září 2018. Potvrzení o tom, zda jste byl/a či nebyl/a vybrán/a následně obdržíte na Vámi uvedený e-mail.

Bližší informace o kurzu naleznete ZDE.

Vyplněním tohoto formuláře čestně prohlašuji, že splňuji předpoklady k výkonu povolání sociálního pracovníka dle §110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a že aktuálně činnosti sociální práce vykonávám (pracovní pozice může mít i jiný název, např. referent soc. odboru).


Pole označená * jsou povinná.


Neziskový sektorVeřejný sektorJiná


Standardní (masová)Vegetariánská


AnoNeDěkujeme za Váš zájem účastnit se Kurzu mediálních dovedností. Účast na této dvoudenní akci je bezplatná (zahrnuto ubytování, strava, cestovní náklady). V případě jakýkoliv dotazů se obracejte na Bc. Kristýnu Dubinovou, DiS. : kristyna.dubinova@mpsv.cz, tel. č.:+420 770 147 925.
Tato akce je pořádána v rámci projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003751, financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Sdělené informace a osobní údaje slouží pouze pro potřeby projektu a nebudou zařazeny do žádné databáze. Projekt se zavazuje chránit údaje o účastnících v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnější informace o ochraně a zpracování osobních údajů naleznete zde: Základní zásady zpracování a ochrany osobních údajů MPSV.