Konference ke Světovému dni sociální práce 2017

21. března 2017 se uskutečnila v Hotelu Iris Eden konference pořádaná ke Světovému dni sociální práce na téma „Proměny a příležitosti sociální práce v ČR“. Spolupořadateli byly Asociace vzdělavatelů v sociální práci, Profesní komora sociálních pracovníků, Profesní svaz sociálních pracovníků APSS ČR a Společnost sociálních pracovníků ČR. Odborné příspěvky přednesli čeští i slovenští přednášející:

• prof. PhDr. Ján Gabura, CSc.
• PhDr. Pavla Kodymová, PhD.
• doc. PhDr. Peter Brnula, PhD.
• doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD.
• Mgr. Martin Bednář, PhD.
• doc. Michal Opatrný, Dr.theol.
• Mgr. et Mgr. Radka Janebová, PhD.
• Mgr. et Mgr. Miroslav Erdinger

Více informací a podrobné příspěvky se dočtete ve sborníku z konference zde. Z konference byl natočen také videozáznam (dostupný také na našem YouTube kanálu – zde).